I skrivande stund finns det mängder av människor som befinner sig i bostäder med för höga halter radon.
Oftast är det en konsekvens av hur man byggde bostäder under 1900-talet och det kan idag leda till problem för de som bor i den typen av bostäder. Men det går att göra något åt det.

Varför radonsanering?

Eftersom radon är en gas som är både luktfri och osynlig, är den därför svår att upptäcka. Trots det kan den orsaka stora problem eftersom den är radioaktiv. Därför behöver en radonsanering utföras för att få bort radonet. En eventuell exponering kan nämligen leda till lungcancer och bör därför tas på allvar. Men innan en radonsanering görs, måste man första mäta radonet. Radon finns naturligt på många platser och behöver inte innebära en fara. Det är själva halterna och sättet man exponeras på som räknas. Därför är det oftast väldigt problematiskt när det finns radon i bostäder eftersom man tillbringar så mycket tid i hemmet. En radonsanering kan därför rädda både ens egen hälsa, men även bostaden i sig. Radon skadar inte själva bostaden, men vid en eventuell försäljning påverkas priset drastiskt om det finns radon i byggnaden.